Woordenlijst

Binnen scouting worden nogal wat termen gebruikt die misschien niet voor iedereen even duidelijk zijn. Daarom nog even een kort overzicht van een aantal scoutingtermen.

Bevers      Leeftijdsgroep voor 5 en 7 jaar. Op dit moment heeft Tapawingo géén bevers.
   
Explorers    Leeftijdsgroep tussen de 15 en 18 jaar. Bij Tapawingo is deze groep gemengd.
   
Groeps-bestuur Het dagelijkse bestuur van Tapawingo.
   

Groepsraad

Het hoogste orgaan binnen Tapawingo, bestaande uit alle  vrijwilligers en hun afgevaardigde ouders/verzorgers. De groepsraad is te vergelijken met een algemene ledenvergadering.
   
Jeugdlid Lid tussen de 5 en 18 jaar.
   
Kaderlid    Lid ouder dan 18 jaar, veelal actief als leiding, bestuurslid of een andere functie.         
   
Klein Gelderland De scoutingregio waar wij deel van uit maken. Deze organiseert trainingen voor   leidinggevenden en activiteiten voor jeugdleden.
   
Max Weber Stam  De leeftijdsgroep voor leden ouder dan 18 jaar.
   
Nest Subgroep binnen de welpen, meestal bestaande uit vier tot zes welpen. Een nest wordt “geleid” door een Gids en een Helper.
   
Opkomst      Een scoutingbijeenkomst. 
   
Overvliegen   De overgang naar een volgende leeftijdsgroep.
   
Patrouille Subgroep binnen de scouts, meestal bestaande uit vier tot zes scouts. Een patrouille wordt “geleid” door een PL (patrouilleleider) en een APL (assistent patrouilleleider).
   
Rooksignaal Maandelijkse nieuwsbrief van Tapawingo.
   
Scouting Nederland  De overkoepelende landelijke organisatie van alle scoutinggroepen in Nederland.
   
Scouts     Leeftijdsgroep tussen de 11 en 15 jaar. Bij Tapawingo is deze groep gemengd.
   
Scouts Online  Webapplicatie van Scouting Nederland welke wordt gebruikt voor de ledenadministratie en de aanmelding voor bijzondere activiteiten.
   
Speltak      Benaming voor een leeftijdsgroep.
   
Stichtings-bestuur Het bestuur welke namens de groep de bezittingen van de groep beheert.
   
Troephuis De naam van ons scoutinggebouw aan de Veldkantweg.
   
Welpen   Leeftijdsgroep tussen de 7 en 11 jaar. Bij Tapawingo is deze groep gemengd.