Wie doet wat?

Scouting Tapawingo Eerbeek bestaat uit verschillende leeftijdsgroepen. Achter de schermen kan Tapawingo worden opgedeeld in een vereniging (Tapawingo) en een beheerstichting (Stichting Scouting Eerbeek). De vereniging bestaat weer uit verschillende speltakken en wordt aangestuurd door het groepsbestuur. De groepsraad is te vergelijken met de algemene ledenvergadering van Tapawingo.

De rollen in het kort

   

Speltakleiding
De speltakleiding verzorgt de wekelijkse bijeenkomsten en alles wat daarbij komt kijken. De leidingteams functioneren zoveel mogelijk zelfstandig onder leiding van hun teamleiders, waarbij zij worden ondersteund door het Groepsbestuur
 
Groepsraad
De groepsraad wordt gevormd door alle vrijwilligers van de groep: de leidinggevenden, het bestuur, de mensen met andere functies en één afgevaardige ouder per leeftijdsgroep. De groepsraad is de algemene ledenvergadering van de groep, en binnen deze vergaderingen worden de belangrijkste beslissingen genomen.
 
Groepsbestuur
Het groepsbestuur is het dagelijkse bestuur van de groep en houdt zich onder andere bezig met de ondersteuning van leidingteams en het groepsbrede beleid.
 
Stichting Scouting Eerbeek
Stichting Scouting Eerbeek beheert de bezittingen van de groep ten behoeve van de groep. Stichting Scouting Eerbeek is een beheerstichting en wordt bestuurd door een stichtingbestuur.
 
Ondersteunende functies
Onder 'andere functies' vallen de vrijwilligers die niet direct leiding geven of lid zijn van het groepsbestuur, maar de leiding en/of het bestuur wel op één of andere manier ondersteunen. Denk hierbij aan de vertrouwenspersoon of de praktijkbegeleider.
 
Keertje kijken?Vrijwilliger worden?

Mijn Scouting.nl

Direct inloggen bij Scouting Nederland

Mijn Scouting-login vergeten of aanvragen