Contributie

Voor 2024 is de contributie vastgesteld op € 35,- per kwartaal. Van de contributie betalen wij onder andere de contributie aan Scouting Nederland, de contributie aan de Regio Klein Gelderland, de kosten voor een goede opleiding van de leidinggevenden en de aanschaf en het onderhoud van het spelmateriaal en het troephuis. Voor kampen wordt een extra bijdrage gevraagd. Dit is niet bij de contributie inbegrepen omdat niet ieder kind mee kan/gaat op kamp.

Na het inleveren van het inschrijfformulier wordt de contributie automatisch afgeschreven.De contributie voor Tapawingo wordt elk jaar herzien en de afschijving vindt plaats in elke eerste maand van het kwartaal.Misschien ten overvloede, maar de contributie wordt niet gebruikt om de leiding te betalen. De leidinggevenden zijn allemaal vrijwilligers die vaak naast scouting nog druk bezig zijn met hun werk en/of studie.

 

Geldacties

Uit het oogpunt dat scouting toegankelijk moet zijn voor iedereen is de contributie voor Tapawingo behoorlijk laag. Om de begroting toch rond te krijgen vindt er jaarlijks een aantal geldacties plaats. Immers, met enkel de contributieopbrengsten is het voor een vereniging zonder subsidies niet mogelijk alle kosten te dekken.

Mochten er vragen zijn omtrent één van deze geldacties dan je het beste even contact opnemen met het Groepsbestuur.

 

Contributie voor lagere inkomens

De Gemeente Brummen heeft een speciale regeling voor sociale minima, zodat ook de kinderen van ouders/verzorgers met een lager inkomen lid kunnen worden van Tapawingo of een andere vereniging in de gemeente. Neem voor meer informatie even contact op met onze secretaris. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld en personen van sociale minima zijn alleen bekend bij de secretaris en penningmeester.