Groepsvereniging

Scouting Tapawingo Eerbeek is een vereniging waarbinnen de Groepraad het hoogste orgaan is, welke kan worden vergeleken met de algemene leden vergadering. Deze Groepsraad bestaat uit alle leidinggevenden van de groep, aangevuld met door de Groepsraad in commissies benoemde actieve leden en in principe één afgevaardigde per leeftijdsgroep.

De Groepsraad vergadert circa eens per maand en beslist over onder andere de benoeming van de verschillende commissieleden, maar houdt zich ook bezig de evaluatie en bespreking van alle activiteiten die plaatsvinden. Als ouder is er de mogelijkheid de Groepraad (eenmalig of periodiek) bij te wonen, hiervoor kan een afspraak worden gemaakt met de secretaris via secretaris@tapawingo.nl.

Afgevaardigde ouders

Scouting Tapawingo Eerbeek is een groepsvereniging, wat inhoudt dat onze leden recht op inspraak hebben. Bij jeugdleden onder de 18 jaar komt deze inspraak tot stand via een afgevaardigde ouder voor elke leeftijdsgroep. Deze afgevaardigde neemt deel aan de groepsraad en heeft daar een stemrecht, zodat onze leden via deze afgevaardigde ouders hun stem kunnen laten horen.

Keertje kijken?Vrijwilliger worden?

Mijn Scouting.nl

Direct inloggen bij Scouting Nederland

Mijn Scouting-login vergeten of aanvragen